Sevk İrsaliyesi Nedir? Kullanım Alanları

Sevk İrsaliyesi Nedir? Tanımı

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir.

- Sevk İrsaliyesi mi Bastırmak İstiyorsunuz? veya Ürünle İlgili Daha Fazla detaylı bilgi almak için -
0 (545) 768 79 75 - WhatsApp Hızlı Hattı İle Uzman Grafiker'lerle iletişime geçiniz..

- Sevk irsaliyesi ibaresi,
- Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli
- Gönderilen malın cinsi ve miktarı
- İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi,vergi dairesi ve hesap numarası
- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası
- Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hâllerde malın kime ve nereye gönderildiği
- Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
- Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları