Matbaacılıkta Fatura Basımı

Matbaacılıkta Fatura Basımı! Fatura Basım Evrakları

Fatura:satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenerek müşteriye verilen bir belgedir. Fatura, irsaliyeli fatura, özel fatura, irsaliye, taşıma irsaliyesi, gider pusulası, adisyon fişi, serbest meslek makbuzu, yolcu taşıma fişi, reçete, müstahsil makbuzu, tahsilat makbuzu Bu belgeler Sadece Anlaşmalı Matbaa olarak tabir edilen özel matbaalar tarafından basılmaktadır. Resmi evrak bastırmak isteyen mükelleflerin, vergi levhası fotokopisi, gerçek şahıs ise nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişiliğe haiz ise imza sirküleri Kdv Tahakkuk Fişi, yeni açılışlarda yoklama fişi.

Fatura Basımı çok titizlik isteyen bir konu güvenilir ellere emanet edilmeli..

Fatura Basımında Gerekli Evraklar
* Vergi Levhası Fotokopisi
* Oda Sicil Kaydı Fotokopisi
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Son aya ait KDV Beyannamesi
* İmza Sirküleri